20. april, 2021

I en helt ny rapport ’Sustainability and Climate Risk: What can we learn from the Nordics?’, ser CBRE på sammenspillet mellem bæredygtighed, klimarisici og investeringshorisonter. 

Investorer og porteføljeforvaltere fokuserer mere og mere på at udvikle og anvende ny værktøjer og teknikker for bedre at kunne vurdere klimarisici og -modstandskraft af aktiver, porteføljer og markeder. Fremadrettet vil markeder, der har en proaktiv tilgang og fokuserer på bæredygtighed og på strategier til at reducere klimarisikoen, være frontløbere i forhold til at være attraktive investeringsmål. Det indebærer blandt andet, at aktiver og lokationer, der betragtes som mindre påvirkede af klimaændringer eller mere modstandsdygtige over for dem, meget vel kan drage fordel af at kunne tage en højere pris i fremtiden. I Norden giver den historiske arv og fremtidige strategier et solidt fundament for at sikre robustheden på det kommercielle ejendomsmarked.

Da risici forbundet med klimaændringer kan have betydelige økonomiske konsekvenser, øges antallet af investorer og porteføljeforvaltere, der har en proaktiv tilgang til at tackle klimarisici. Fysiske risici som for eksempel ekstreme vejrforhold, oversvømmelser og storme kan resultere i et stigende pres på forsikringspræmier, højere investerings- og driftsomkostninger samt et fald i likviditet og ejendomsværdi. På den anden side kan midlertidige risici (herunder økonomiske, politiske og samfundsmæssige reaktioner på klimaforandringer) føre til et fald i storbyernes tiltrækningskraft, og i værste tilfælde kan det medføre, at individuelle aktiver bliver forældede”, siger Per Alexandar Weinreich, Administrerende Direktør hos CBRE Danmark. Han tilføjer: ”I øjeblikket er der ikke mange eksempler på, at investorer trækker sig fuldstændig tilbage fra hele markeder på grund af klimarisici, men efter investorerne har fået større forståelse for klimarisici, bliver deres investeringsbeslutninger mere klimabevidste”.

En vigtig overvejelse er evnen til at skelne mellem de potentielle påvirkninger, som klimarisici kan have på aktiv-, portefølje- og markedsniveau. Mens bæredygtighed mest fokuserer på virksomhedsdrift, kan klimarisici i sidste ende have større effekt på ejendomsvurderinger. Målet er at forstå, hvordan klimarisici kan påvirke aktivets likviditet og som et resultat deraf også afkastet af både indkomst- og kapitalvækst.


"At prissætte klimarisiko og modstandsdygtighed er langt mere komplekst end at prissætte energieffektivitet og kulstofreduktion. Der er en generel forståelse af, at den kommercielle ejendomsbranche har brug for en standardisering af 'risikovalutaen'. Måling af noget kræver først, at variablen defineres. Og det er det, der er meget udfordrende. Der er en indvirkning på ejendomsniveau, en indvirkning på den relaterede infrastruktur, som ejendommen afhænger af, og der er en markedspåvirkning. Hvis et helt kvarter er oversvømmet, og din ejendom ligger på en bakke, får din ejendom måske ikke skader, men du får et slag med hensyn til ejendommens evne til at fungere, og det påvirker dens værdi".
Dragana Marina, Head of Research hos CBRE Denmark

Værktøjer til at kortlægge klimarisiko vil i stigende grad blive brugt til at screene nuværende aktiver, porteføljer og potentielle nye erhvervelser. Disse værktøjer giver investorer mulighed for at få et bedre perspektiv på risikoprofilen og eksponeringen for hvert enkelt aktiv og portefølje. Baseret på dataene kan man udvælge sårbare områder og ved yderligere due diligence bestemme, om risikofaktorer er blevet reduceret på ejendoms- og markedsniveau. For højrisiko-aktiver kan yderligere due diligence-processer opgøre behovet for yderligere CAPEX, hvilket vil blive afspejlet i ejendommens værdiansættelse. I sidste ende kan operationel risiko resultere i lavere værdiansættelser, hvilket er særligt vigtigt for investorer, der planlægger ud fra en længere tidshorisont.

Og det er her Norden virkelig kan skille sig ud. En tilgang omkring modstandsdygtighed på tværs af den nordiske region fokuserer på, hvordan man opbygger kapacitet til at håndtere uventede ændringer, hvilket gør det muligt at begrænse fremtidige påvirkninger. Man vurderer, at det også vil styrke regionens samlede tiltrækningskraft som investeringsdestination.

Nordiske lande rangeres konsekvent blandt de mest modstandsdygtige lande i forhold til stigende klimarisici. Evnen til at værne om denne status vil være en af hjørnestenene i at sikre fortsat likviditet på investeringsmarkedet.


Download hele rapporten

 Om CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), et Fortune 500 og S&P 500 selskab med hovedsæde i Dallas, er verdens største erhvervsejendomsrådgiver (baseret på omsætningen i 2019). Virksomheden har mere end 100.000 ansatte (ekskl. Affiliates) og er på verdensplan repræsenteret med mere en 530 kontorer (ekskl. Affiliates). CBRE yder professionel rådgivning inden for en bred vifte af integrerede erhvervsejendomsydelser, herunder salg, køb, udlejning, vurdering, rådgivning og administration. CBRE Danmark A/S tæller ca. 90 medarbejdere, fordelt på kontorer i henholdsvis København og Aarhus. Besøg også vores globale hjemmeside: www.cbre.com.


Lignende artikler

Ny rapport: Logistikejendomme i voldsom vækst – og festen fortsætter i 2022

Ny rapport: Logistikejendomme i voldsom vækst – og festen fortsætter i 2022

Lige nu oplever vi den laveste difference mellem afkast på kontor-og logistikejendomme i Danmark i 15 år. Det skyldes en voldsom vækst i interessen for logistikområdet blandt investorer.
OVERSVØMMELSER ER EN AF DE STØRSTE RISICI I NORDEN

OVERSVØMMELSER ER EN AF DE STØRSTE RISICI I NORDEN

Den måde, som byer håndterer de udfordringer, som klimaforandringerne forårsager, vil afspejles i belægningsgrad og leje, drift af ejendomme og investorernes indstilling. Og det vil også ses i ejendomsværdier og investeringsperformance.
CBRE’S AFTALE OM OPKØB AF INTEGO A/S ER GODKENDT

CBRE’S AFTALE OM OPKØB AF INTEGO A/S ER GODKENDT

Opkøbet af Intego A/S er endeligt godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og træder i kraft pr. dags dato.