Valuarbranchen oplever hastige forandringer i forhold til teknologi, services og valuarens rolle. Men hvorfor ændrer branchen sig? Og hvad er konsekvenserne?

Begivenheder som den globale finanskrise og COVID-19-pandemien har øget fagets kompleksitet, og teknologiske fremskridt, datatilgængelighed og -kvalitet samt kundernes forventninger stiller nye krav til branchen.

Vi har identificeret ti innovationer og nyudviklinger, som vil påvirke valuarbranchen i fremtiden. Sektoren har allerede taget nogle af dem i brug, men andre har knap set dagens lys endnu. Fælles for dem alle er, at de er centrale for branchens fremtid og succes.

 

Top ti innovationer og nyudviklinger der vil påvirke valuarbranchen i fremtiden


1.    Ændrede kundekrav
2.    Valuarens rolle
3.    Bæredygtighed
4.    Big data
5.    Nye spillere på markedet
6.    Intelligente værdiansættelsesplatforme
7.    Data
8.    Automatiserede teknologier
9.    Specialiseringer
10.  Globale byer

1. Ændrede kundekrav
Værdiansættelser vil spille en større rolle i risk management og i at styrke den finansielle stabilitet på markeder og i industrier. Kombineret med at kundens fokus skifter fra nuværende markedsværdi til langsigtet ejendomsværdi, vil forecasting indtage en mere fremtrædende rolle fremadrettet.

På grund af strengere lovgivningsmæssige krav efter den globale finanskrise vil standardservices inden for værdiansættelse blive erstattet af et bredere og mere dynamisk udvalg af ydelser, der giver kunderne en bedre forståelse af den nuværende og fremtidige værdi af aktiver.

Vi vil også se, at kunderne ønsker hurtigere levering af værdiansættelser uden at gå på kompromis med nøjagtighed eller kvalitet, og det øger presset på udbyderne af værdiansættelser.

2. Valuarens rolle
Valuarens rolle ændrer sig fra at fortolke historiske data til at forudse fremtidstendenser. Sammen med nye teknologier, som vil fremskynde dele af værdiansættelsesprocessen, vil det ændre valuarens rolle. I fremtiden skal valuarer være i stand til at forstå mere og mere komplekse data og benytte en lang række kilder. Derfor vil arbejdsstyrken af valuarer være mere mangfoldig og indbefatte dataanalytikere, statistikere, programmører og andre specialister, så man kan imødekomme de mere komplicerede kundekrav inklusive optimering af aktiver og gapanalyse i forhold til bæredygtighed.
 
Spørgsmålet er, om valuarens rolle vil blive en automatiseret, datadrevet funktion på bekostning af menneskelig dømmekraft og saglige konklusioner? Vi tror, at ejendomshandel vil kræve menneskelige valuarer, men vi ser også, at valuarteams bliver meget anderledes i fremtiden.

3. Bæredygtighed
Bæredygtighed og trivsel på arbejdspladsen vil med al sandsynlighed blive en del af fremtidige investeringsstrategier. Det skyldes, at brugerne vægter bygningsspecifikationer højere i forhold til at tiltrække og fastholde talent og forbedre medarbejdertilfredsheden. Derfor er valuarbranchen nødt til at udvikle services, der inkorporerer værdien af bæredygtighed, og der vil være et krav om at supplere og berige data for at registrere nøgletal omkring bæredygtighed. For at informere ejere og investorer bedst muligt skal kunderne rådgives om, hvordan bæredygtighed kan beskytte og drive værdien af deres ejendomme og konkurrencedygtighed.

I Europa og Norden ændrer vi i øjeblikket vores databaser, så de kan registrere en ejendoms nøgletal i forhold til bæredygtighed, således at vi kan rapportere om indvirkningen på værdien fremadrettet. Vi opretter også et særligt advisory team, der skal rådgive om bæredygtighedsstrategier og investeringspåvirkninger på eksisterende ejendomsporteføljer for at sikre vores kunders fremtidige succes.

4. Big data
Brugen af Big Data til at lære om mønstre og trends er en anden ændring, der vil påvirke valuarbranchen. Udlejere og lejere vil få adgang til detaljerede data omkring adfærd og brug, eksempelvis gående trafik, kriminalitet, energieffektivitet og miljømæssige risici. Men det er ikke nok at have adgang til data. Man skal også vide, hvordan man skal bruge og fortolke informationen – og den øgede gennemsigtighed åbner for et potentielt tættere partnerskab mellem udlejer og lejer.

At udvide konsulentservices til at inkludere forecasting på baggrund af Big Data handler ikke kun om at forstå den aktuelle værdi, men om at forstå de elementer, som vil skabe den fremtidige værdi. Hos CBRE udarbejder vi gennemførlighedsrapporter og forecasting ved at bruge en kombination of Big Data, egne akkumulerede data og interne eksperter til at behandle, analysere og fortolke informationen og tilbyde kvalificerede prognoser.

5. Nye spillere på markedet
Specialiserede leverandører af ejendomsvurderinger forventes at møde stigende konkurrence fra andre aktører, der primært anvender softwarebaserede løsninger. Mange af disse nye leverandører mangler dog førstehåndsviden til ejendomsdata og markedskendskab, ligesom de kommer til kort i forhold til den talentmasse og erfaring, som ejendomsrådgivningsfirmaerne har akkumuleret over årtier.

På trods af dette vil de nye spillere på markedet skubbe på, og valuarer og ejendomsfirmaer må hurtigt tage smart teknologi og analyseværktøjer til sig for at forblive konkurrencedygtige og levere resultater - dog uden at gå på kompromis med kvalitet, nøjagtighed og værdifuld viden.

6. Intelligente værdiansættelsesplatforme
Intelligente værdiansættelsesplatforme er allerede ved at blive et uundværligt hjælpeværktøj for valuarer, fordi de gør dem i stand til at udarbejde præcise og effektive vurderinger på tværs af markeder og aktiver.

Hvis dele af værdiansættelsesprocessen automatiseres, vil det gavne effektiviteten, og med tiden vil det kunne løfte enorme mængder af historiske og aktuelle ejendomsdata. En af fordelene vil være større klarhed omkring et eventuelt køb, som står øverst på mange investorers ønskeliste. Men selvom intelligente vurderingsplatforme kan hjælpe med den grundlæggende værdiansættelse af ejendomsværdi, så kan det også have negative konsekvenser, som du kan læse mere om i rapporten [indsæt link].

7. Data
Det kan være svært at få pålidelige og validerede data – særligt på nye markeder. Men data er essentielle i værdiansættelser, og der er høje krav til, hvordan data opbevares, kategoriseres og anvendes for at hjælpe kunder.

Det medfører et behov for forbedrede standarder – både internationalt og på tværs af grænser – samt platforme, der kan indsamle og fortolke data for at levere pålidelige vurderinger.

8. Automatiserede teknologier
Automatiserede teknologier som Automated Valuation Models (AVM) er i nogen grad taget i brug i branchen. Men en AVM er kun så præcis som kvaliteten af den data, den anvender, og desværre er informationsniveauet ofte uigennemskueligt. Behovet for kvalificerede fagfolk, der validerer data og kommunikerer resultaterne til kunderne på en god måde, er derfor tydeligt.

I Norden er CBRE allerede begyndt at anvende AVM. Det er rullet ud i flerfamilie-sektoren (beboelse) i Finland, og vi er i gang med at sætte det i gang i Danmark og Sverige. Ved at bruge denne nye teknologi kan vi tilbyde massevurderinger til store porteføljer, hvor vi har behov for at sammenligne med værdien på enkelte lejligheder, der ikke er udlejede. Eftersom vores interne vurderingseksperter kan validere datakvaliteten, får vores kunder præcise indsigter og informationer.
 
9. Specialiseringer
Alternative aktiver vil åbne nye muligheder for udviklingen af værdiansættelses-services. Investorer undersøger co-working, datacentre, koldlagre og seniorboliger, fordi afkastet for kontor- og detailsektoren er lavt på mange markeder.

At investere i nye ejendomstyper kræver en dybere forståelse af de centrale drivkræfter og spillere i hver alternativ sektor for at kunne drage fordel af de nye muligheder.

10. Globale byer
Ejendomsudvikling og -investering vil fortsætte på en global skala, og flere investorer vil opbygge globale ejendomsporteføljer. Det betyder, at vurderingsfirmaer skal være i stand til at servicere kunder med lokal viden og data. Det vil også understrege et stigende behov for standardiseret rapportering på tværs af grænser for at sikre, at deres rapportering stemmer overens lokalt og globalt.

Hvad bringer fremtiden?


Udbydere af værdiansættelse må tage de ti forandringer til sig, og de må reagere intelligent på dem, så de udvikler et udbud af services, der er på line med fremtidens behov. Det involverer yderligere tilegnelse af teknologi, stærkere datastandardisering samt tiltrækning og fastholdelse af mennesker med de rette evner til at navigere og få succes i det nye landskab.

I rapporten ‘Building a Smart Future - Identifying, Understanding and Leveraging Property Valuation Disruptors’ uddyber CBRE Global Research sammen med CBRE’s Valuation & Advisory Services Group de ti innovationer og nyudviklinger og ser på, hvordan de vil påvirke vurderingsbranchen rundt omkring i verden.

'Building a Smart Future'

Identificer, forstå og løft nyudviklingerne i valuarbranchen.

Lignende artikler

TOP 10 INNOVATIONER OG NYUDVIKLINGER I VALUARBRANCHEN

TOP 10 INNOVATIONER OG NYUDVIKLINGER I VALUARBRANCHEN

Valuarbranchen er i forandring, men hvilke innovationer og nyudviklinger er drivkræfterne bag udviklingen?
MODSTANDSKRAFT OG MULIGHEDER I DEN NORDISKE SENIORBOLIGSEKTOR

MODSTANDSKRAFT OG MULIGHEDER I DEN NORDISKE SENIORBOLIGSEKTOR

Selvom ingen segmenter på ejendomsmarkedet var immune overfor pandemien, så har nogle vist sig at være mere modstandsdygtige end andre.
FLERE INVESTERINGSMULIGHEDER FOR NØDLIDENDE GÆLDSINVESTORER

FLERE INVESTERINGSMULIGHEDER FOR NØDLIDENDE GÆLDSINVESTORER

Når krisen kradser, vil nogle profitere af det, og andre vil tabe på det. COVID-19-pandemien har byttet om på rollerne, og de store fondsaktører følger markedet nøje. For mange af dem bliver nødlidende gæld uden tvivl mere og mere attraktivt.
DEN EKSTERNE VALUARS ROLLE I FORHOLD TIL AT FORBEDRE RISIKOSTYRING OG GENNEMSIGTIGHED I VÆRDIANSÆTTELSEN

DEN EKSTERNE VALUARS ROLLE I FORHOLD TIL AT FORBEDRE RISIKOSTYRING OG GENNEMSIGTIGHED I VÆRDIANSÆTTELSEN

Data spiller en væsentlig rolle på de internationale ejendomsmarkeder, men hvad sker der, når der er mangler i informationsstrømmen og gennemsigtigheden af data?
E-COMMERCE SKABER STØRRE BEHOV FOR MINDRE LAGRE

E-COMMERCE SKABER STØRRE BEHOV FOR MINDRE LAGRE

Behovet for mindre lagre stiger kraftigt, fordi e-commerce og kravet om hurtig levering øger kampen om industrilokaler, der ligger tæt på de større byer i Danmark.
STØRRE ER IKKE ALTID BEDRE: SITUATIONEN FOR LETINDUSTRI I DANMARK

STØRRE ER IKKE ALTID BEDRE: SITUATIONEN FOR LETINDUSTRI I DANMARK

Det danske industri- og logistikmarked har ikke udviklet sig så hurtigt som i mange af nabolandene, men i de senere år har det taget fart.