Global erklæring om databeskyttelse og cookies

Sidst opdateret: 1 January 2022

Du bedes læse følgende nøje.

CBRE, Inc. anerkender sammen med dets datterselskaber (samlet benævnt “CBRE Group]”) vigtigheden af at beskytte dine personoplysninger. Denne global erklæring om databeskyttelse og cookies ("erklæring") er beregnet til at hjælpe dig med at forstå CBRE Group’s dataindsamlings- og håndteringspraksisser og med at træffe informerede beslutninger samt udøve dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til gældende lovgivning, når du:

• Bruger CBRE Group’s offentlige websteder og andre tjenester, hvortil denne erklæring er vedhæftet (samlet benævnt webstedet) eller

• Interagerer professionelt med CBRE Group, herunder gennem CBRE Group’s egne sociale mediekonti, og ikke ellers har fået en anden databeskyttelseserklæring på interaktionsstedet (samlet benævnt "professionelle interaktioner" ).

De CBRE-websteder, der udgør webstedet, kan opslå en lokal, landespecifik erklæring om databeskyttelse og cookies sammen med denne erklæring, som supplerer eller ændrer den efter behov for at overholde gældende lovgivning ("lokale meddelelser”).

INDHOLDSFORTEGNELSE

 • Oversigt of over vigtige oplysninger
 • Fuld erklæring
  • Oplysninger om den relevante ansvarlige enhed
  • Global databeskyttelseserklæring
  • Databeskyttelsespolitik for forbrugere i Californien
  • Erklæring om cookies - automatisk indsamling af data
  • Kontakt os
  • Oversigt over vigtige oplysninger

   Ansvarlig enhed Afhængigt af, hvordan og hvorfor vi indsamler dine personoplysninger gennem dette websted eller dine faglige interaktioner, kan de CBRE-enheder, der er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger (også kendt i nogle jurisdiktioner som den dataansvarlige), variere. Oplysninger om, hvordan du identificerer din(e) relevante ansvarlige CBRE-enhed(er) findes i bilag 1. Klik her for at få mere at vide.
   Accept ved brug I det omfang det er tilladt ved gældende lov, angiver din brug af dette websted eller engagement i faglige interaktioner med os din forståelse og accept af vilkårene i denne erklæring. Klik her for at få mere at vide.
   Person oplysninger, som vi indsamler, og kilder Vi indsamler personoplysninger om din brug af webstedet og faglige interaktioner med CBRE såsom kontaktoplysninger, registreringsoplysninger (såsom brugernavn/adgangskode), faglige oplysninger (såsom jobtitel, branche, arbejdsgiver), forretningsforholdsoplysninger (såsom dine primære CBRE-gruppekontakter), sociale medieoplysninger og cookie-, enheds- og webanalyseoplysninger.  Vi indsamler disse personoplysninger direkte fra dig, andre CBRE-medarbejdere og tredjemænd. Klik her for at få mere at vide.
   Brug og retsgrundlag Vi bruger dine personoplysninger til at gøre webstedet tilgængeligt for dig, til at kommunikere med dig, til at interagere professionelt med og levere markedsføring til dig, og til at forbedre vores og til at opfylde andre kommercielle eller forretningsrelaterede formål. Vi beror primært på CBRE’s overordnede forretningsinteresser eller dit samtykke (hvis påkrævet ved lov) til at behandle dine personoplysninger. Klik her for at få mere at vide.
   Datadeling CBRE Group er et globalt firma, og de personoplysninger, som vi indsamler eller som du giver os, kan deles og behandles efter behov med andre CBRE-enheder, herunder dem, der er bedre egnede til at svare på din anmodning og til at give dig adgang til webstedet.  Vi kan også dele dine personoplysninger med tredjemænd, såsom tjenesteudbydere, der hjælper os med it- og datahosting, markedsføring og overholdelse af love og regler) og med offentlige myndigheder.   Klik her for at få mere at vide.
   Internationale dataoverførsler Vi kan dele dine personoplysninger med andre CBRE-enheder og tjenesteudbydere, der befinder sig uden for dit hjemland. Når vi gør dette, sørger vi for passende sikkerhedsforanstaltninger for internationale dataoverførsler som påkrævet ved gældende lov.   Klik her for at få mere at vide.
   Datasikkerhed Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, mod tab og uautoriseret ændring eller videregivelse. Klik her for at få mere at vide.
   Opbevaring af data Vi opbevarer kun de personoplysninger, som vi indsamler om dig, så længe det er nødvendigt til det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Klik her for at få mere at vide.
   Databeskyttelsesrettigheder Afhængigt af de juridiske forordninger i dit land kan du have visse rettigheder til at anmode om adgang, berigtigelse, sletning, indsigelse eller andre handlinger vedrørende dine personoplysninger.  Se nærmere oplysninger nedenfor, herunder hvordan du udøver eventuelle databeskyttelsesrettigheder, som du måtte have i henhold til gældende lovgivning.  Klik her for at få mere at vide.
   Ændringer til denne erklæring Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne erklæring, vil vi foretage ændringer her, og hvis ændringerne er væsentlige, vil vi give en mere tydelig underretning. Vi indhenter dit samtykke, hvor det er påkrævet. Klik her for at få mere at vide.
   EU/Storbritannien-repræsentant Vi har udpeget en repræsentant for enhver ansvarlig CBRE-enhed beliggende uden for EØS og Storbritannien, der behandler personoplysninger, der er underlagt EU's generelle forordning om databeskyttelse og den britiske databeskyttelseslov. Kontaktoplysningerne er indeholdt i denne erklæring. Klik her for at få mere at vide.
   Databeskyttelsesrådgiver Hvis påkrævet ved lov, har vi udpeget en databeskyttelsesrådgiver, hvis kontaktoplysninger er oplyst i denne erklæring. Klik her for at få mere at vide.
   Databeskyttelsespolitik for forbrugere i Californien Yderligere videregivelser, der kræves i henhold til californisk lovgivning, som skal gives til enkeltpersoner, der er bosiddende i Californien, herunder vedrørende gældende databeskyttelsesrettigheder, tilvejebringes i CBREs databeskyttelsespolitik for forbrugere i Californien. Klik her for at få mere at vide
   Cookies Vi bruger cookies på vores websted og vores værktøj til styring af dine præferencer giver dig mulighed for at begrænse vores brug af cookies til de nødvendige. Klik her for at få mere at vide.
   Kontakt CBRE Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne erklæring, ved spørgsmål eller problemer i forbindelse med din brug af webstedet, vores forretningsrelaterede interaktioner med dig eller hvis du ønsker, at gøre brug af din ret at til dine personoplysninger ikke bliver brugt til vores direkte markedsføringsformål. Klik her for at få mere at vide.

    

    Fuld erklæring

    Oplysninger om den relevante ansvarlige enhed

    Afhængigt af de juridiske forordninger i dit land og de gældende love, som du er underlagt (såsom i EU/EØS og Storbritannien), kan du have ret til oplysninger om den CBRE-enhed, der er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger (også kendt som den dataansvarlige i nogle retskredse), hvilket kan variere, afhængigt af, hvordan og hvorfor vi indsamler dine personoplysninger gennem dette websted eller dine faglige interaktioner med CBRE Group.  Oplysninger om, hvordan du identificerer din(e) relevante ansvarlige CBRE-enhed(er) findes i bilag 1. Hver ansvarlig CBRE-enhed indsamler dine personoplysninger direkte fra dig, direkte gennem din brug af webstedet eller gennem visse tredjemandskilder som identificeret i denne erklæring. Det land, hvor den ansvarlige CBRE-enhed er beliggende, såsom USA for CBRE, Inc., kan give et niveau af databeskyttelse, der ikke svarer til dit hjemlands. Yderligere oplysninger om international dataoverførsel af dine personoplysninger er angivet nedenfor.

    Når denne erklæring henviser til “CBRE”, “vi”, “os” eller “vores”, henviser den til den relevante ansvarlige CBRE-enhed, der er defineret i bilag 1 nedenfor.

    Global databeskyttelseserklæring

    1. Din accept ved brug

    Denne globale databeskyttelseserklæring beskriver, hvordan CBRE indsamler, bruger og videregiver visse personoplysninger, der indhentes via dette websted, dine interaktioner med os på sociale medier og andre faglige interaktioner med dig. Vær opmærksom på, at i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, betyder din brug af denne hjemmeside, at du har forstået og accepteret betingelserne i denne global databeskyttelseserklæring

    2. Personoplysninger, som vi indsamler, og kilder

    Afhængigt af, hvordan du interagerer med CBRE, kan du være registreret som bruger af vores websted eller som forretningskontakt hos CBRE, der har professionel interaktion med CBRE, såsom en leverandør, kunde, kundemedarbejder, konsulent eller forretningspartner.

     

        a. Dataindsamling fra dig

        Afhængigt af din brug af webstedet og faglige interaktioner med CBRE, kan vi indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger fra dig.  Se Konsekvenser af ikke at give os personoplysninger nedenfor for flere oplysninger om konsekvenserne af ikke at give os dine personoplysninger.

        • Kontaktoplysninger: F.eks. dit navn, post- eller e-mailadresse og telefonnummer


        • JobansøgerdataF.eks. ansættelses- og uddannelseshistorie, relevante færdigheder, faglige certificeringer og tilhørsforhold, kompensationshistorik (hvor tilladt ved lov) og eventuelle andre oplysninger, der er inkluderet i curriculum vitaes, faglige profiler online og jobansøgninger, meninger om referencer, som du giver, villighed til at flytte og hvor tilladt ved lov: Test- og vurderingsresultater, oplysninger om dine eksterne aktiviteter eller familieforhold, der kan give anledning til en interessekonflikt og oplysninger om lovovertrædelse, overbevisning, afventende undersøgelser og administrative sanktioner.

        • Oplysninger om onboarding for medarbejdere:  F.eks. oplysninger, der er nødvendige for at danne et ansættelses- eller kontraktforhold med ansøgeren og for overholdelse af loven (såsom nationale id-kort, opholdstilladelser og visa, der viser arbejdstilladelse), for at behandle løn og yde medarbejderydelser (såsom bankkontooplysninger, skattetilbageholdelsesvalg og oplysninger om begunstigede) og handicap eller andre oplysninger (hvis tilladt ved lov), der er nødvendige for at tilvejebringe arbejdspladsforhold.

        • Oplysninger om faglige forhold: F.eks. forretningskontaktoplysninger, branche, stillingsbetegnelse eller rolle, dine primære CBRE Group-kontakter og registrering af interaktioner med CBRE Group, oplysninger, som du giver os, der hjælper os med at tjene forretningsforholdet, såsom de typer af investeringer, som du er interesseret i, og oplysninger, som du giver om dit privatliv (undtagen særlige kategorier af oplysninger)

        • Markedsføringsoplysninger:  F.eks. dine interesser og præferencer i forbindelse med vores produkter og tjenester.

        • Oplysninger om sociale medier baseret på dine interaktioner med CBRE-drevne sociale mediewebsteder: F.eks. dit sociale mediebrugernavn, profil og indhold af dine interaktioner med, erklæringer eller meninger om CBRE eller andre i vores branche, og samlede brugsrapporter.

        • Cookie-, enheds- og webanalyseoplysninger:  F.eks. din IP-adresse, geolokaliseringsdata, browserindstillinger og lignende oplysninger om brugen af webstedet, annonceringsidentifikator for mobilenheder og cookies og andre oplysninger, der er knyttet til en enhed. For yderligere oplysninger henvises der til vores erklæring om cookies.

        b. Dataindsamling gennem tredjemandskilder

        I det omfang det er tilladt ved gældende lov, kan vi indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig fra tredjemandskilder:


        • Kontaktoplysninger:  F.eks. navn, post- eller e-mailadresse og telefonnummer. (De tredjemænd, der indsamler og deler dine kontaktoplysninger med os, kan omfatte din arbejdsgiver, administratorer af ejendomsfortegnelser og andre websteder, der er tilgængelige fra links på webstedet, og andre forretningspartnere. Disse tredjemænd er uafhængigt ansvarlige (også kaldet en uafhængig dataansvarlig i nogle retskredse) for indsamlingen og behandlingen af dine kontaktoplysninger til deres egne, uafhængige formål. Du henvises til deres databeskyttelseserklæringer for at forstå deres databeskyttelsespraksisser, og hvordan du udøver eventuelle rettigheder, som du måtte have).

        • JobansøgerdataF.eks. ansættelses- og uddannelseshistorie, relevante færdigheder, faglige certificeringer og tilhørsforhold, kompensationshistorik (hvor tilladt ved lov) og eventuelle andre oplysninger, der er inkluderet i curriculum vitaes, faglige profiler online, jobansøgninger og hvor tilladt ved lov: Test- og vurderingsresultater og oplysninger om lovovertrædelse, overbevisning, afventende undersøgelser og administrative sanktioner

        • Markedsføringsoplysninger: F.eks. din interesse og præference i forbindelse med produkter og tjenester, der svarer til dem, der tilbydes af CBRE.  (De tredjemænd, der indsamler og deler dine markedsføringsdata med os, kan omfatte virksomheder, der kompilerer og sælger markedsføringsdata og andre forretningspartnere, til hvem du har givet dine personoplysninger. De tredjemænd, der indsamler og deler dine markedsføringsoplysninger med os, er uafhængigt ansvarlige (også kaldet en uafhængig dataansvarlig i nogle jurisdiktioner) for indsamlingen og behandlingen af dine markedsføringsoplysninger til deres egne, uafhængige formål. Du henvises til deres databeskyttelseserklæringer for at forstå deres databeskyttelsespraksisser, og hvordan du udøver eventuelle rettigheder, som du måtte have).

        • Oplysninger om sociale medier baseret på dine interaktioner med tredjemænds sociale mediewebsteder (herunder CBRE's konti på sådanne tredjemandswebsteder), såsom: Dit brugernavn, din profil og indhold af dine interaktioner med, erklæringer eller meninger om CBRE eller andre i vores branche, og samlede rapporter om dine interaktioner med CBRE's sociale mediekonti.

        • Tekniske data fra trejdeparts-annoncer fra annoncer, som vi placerer på tredjemandshjemmesider: F.eks. din IP-adresse, browsertype og -version, enhedsidentifikatorer, placering og tidszoneindstilling

        • Kontaktoplysninger, som vi indsamler fra tredjemænd, såsom din arbejdsgiver eller andre faglige henvisninger: F.eks. dit navn, post- eller e-mailadresse og telefonnummer.

        c. Konsekvenser af ikke at give os personoplysninger

        Der er ingen lovbestemt eller kontraktmæssig forpligtelse til, at du giver dine personoplysninger til CBRE. Tilvejebringelsen af dine personoplysninger er frivillig for dig. Du kan vælge ikke at give os dine personoplysninger, men i så fald kan du muligvis ikke bruge vores websteder og modtage vores tjenester og/eller interagere med os. Derudover kan tilvejebringelsen af dine personoplysninger være nødvendig for at give os mulighed for at udføre en kontrakt med dig og/eller for at levere tjenester til dig. Se erklæring om cookies nedenfor for flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du administrerer dine cookie-præferencer.

    3. Sådan bruger vi dine personoplysninger og juridisk grundlag

    De formål, hvortil vi bruger dine personoplysninger og retsgrundlaget for en sådan behandling, er som følger:

    • For at administrere og give dig adgang til webstedet

     Vi behandler dine cookie-, enheds- og webanalyseoplysninger for at administrere og give dig adgang til webstedet. Vi behandler disse personoplysninger, hvis det er nødvendigt baseret på CBRE's eller andre tredjemænds overordnede legitime forretningsmæssige interesser for at give dig eller din arbejdsgiver adgang til webstedet, som vi opretholder til markedsførings- og andre forretningsmæssige formål, eller baseret på dit samtykke (hvis påkrævet ved lov).

    • For at kommunikere med dig om din jobansøgning og bestemme dine kvalifikationer og egnethed til ledige stillinger

     Vi behandler dine kontaktoplysninger og jobansøgeroplysninger for at kommunikere med dig under rekrutteringsprocessen og for at fastslå dine kvalifikationer og egnethed til ledige stillinger. Vi behandler disse personoplysninger, hvor det er nødvendigt til før-kontraktlige formål (f.eks. for at tage skridt efter din anmodning, inden vi indgår et potentielt ansættelsesforhold), til andre overordnede legitime forretningsmæssige interesser tilhørende CBRE og/eller baseret på dit samtykke (hvis påkrævet ved lov).

    • For at udføre og administrere onboardingprocessen af medarbejdere

     Vi behandler dine onboarding-oplysninger for medarbejdere for at udføre og administrere onboarding-processen for medarbejdere, hvis vi tilbyder det, og du accepterer ansættelse hos os. Vi behandler disse personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at danne et ansættelses- eller kontraktforhold med dig og overfører disse oplysninger til din personalefil til registreringsformål. Vi behandler dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde CBRE's juridiske forpligtelser, herunder at opretholde optegnelser, til før-kontraktlige formål (f.eks., for at træffe foranstaltninger efter din anmodning herom, før vi indgår et potentielt ansættelsesforhold), til andre tvingende legitime forretningsmæssige interesser tilhørende CBRE og/eller baseret på dit samtykke (hvis påkrævet ved lov).

    • For at drive forretning og opretholde et professionelt forhold til dig

     Vi behandler dine kontaktoplysninger og faglige forholdsoplysninger for at udføre forretninger og opretholde et professionelt forhold til dig eller din arbejdsgiver. Vi behandler disse personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med dig (efter din anmodning), med henblik på CBRE's eller andre tredjemænds overordnede legitime forretningsinteresser, f.eks. for at levere sådanne ønskede tjenester til dig eller din arbejdsgiver, eller baseret på dit samtykke (hvis påkrævet ved lov).

    • For at levere relevant markedsføring til dig

     Vi behandler dine kontaktoplysninger, registreringsdata, markedsføringsdata og tekniske data om tredjemandsannoncering og cookie-, enheds- og webanalysedata for at kontakte dig om tjenesterne, tilbud, begivenheder og nyhedsbreve, som du har udtrykt en interesse for, eller om lignende tilbud eller tjenester (herunder dem tilhørende tredjemænd såsom forretningspartnere) og for bedre at målrette vores annoncering og give relevante tilbud, som vi mener, du ville være interesseret i. Vi behandler disse personoplysninger, hvor det er nødvendigt, baseret på CBRE's eller andre tredjemænds overordnede forretningsmæssige interesser (såsom din arbejdsgiver eller forretningspartnere) for at holde dig og vores kunder informeret om vores seneste nyheder, produkter og tjenester og for bedre at målrette vores annoncering mod dig, eller baseret på dit samtykke (hvis påkrævet ved lov).


    • For at vedligeholde og administrere CBRE’s omdømme som brand - sociale medier

     Vi behandler dine sociale medieoplysninger for at opretholde CBRE's omdømme som brand gennem vores tilstedeværelse på CBRE-drevne og tredjemænds sociale mediewebsteder, herunder gennem faglige interaktioner med dig, når du interagerer med vores sociale mediekanaler. Vi behandler disse personoplysninger, hvor det er påkrævet, baseret på CBREs tilsidesættende forretningsmæssige interesser i at administrere vores omdømme som brand og baseret på dit samtykke (hvis påkrævet ved lov).


    • For at drive, evaluere og forbedre vores forretning

     Vi behandler dine markedsføringsdata, oplysninger om professionelle forhold og cookie-, enheds- og webanalysedata for at drive, evaluering og forbedre vores forretning (herunder udvikling af nye produkter og tjenester, styring af vores kommunikation, bestemmelse af effektiviteten og optimering af vores annoncering; analyse af vores produkter, tjenester, hjemmesider, mobilapplikationer og andre digitale aktiver, muliggørelse af funktionaliteten af vores websteder og mobilapplikationer og andre digitale aktiver). Vi behandler disse personoplysninger, hvor påkrævet og baseret på CBREs tilsidesættende legitime forretningsmæssige interesser for at drive og forbedre vores forretning og baseret på dit samtykke (hvis påkrævet ved lov).


    • For at overholde juridiske forpligtelser og etablere, udøve eller forsvare juridiske krav

     For at fastlægge, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder med henblik på overholdelse af lovlige offentlige anmodninger om videregivelse af personoplysninger eller på anden måde for at overholde juridiske forpligtelser, bruger vi enhver af de personoplysninger, som vi indsamler om dig, hvor det er tilladt ved lov at gøre det. Vi behandler disse personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde CBRE's juridiske forpligtelser eller baseret på CBRE's overordnede legitime forretningsmæssige interesser for at udøve og forsvare retskrav eller baseret på dit samtykke (hvis påkrævet ved lov).
     Hvis du vil gøre indsigelse mod, at vi bruger dine oplysninger på disse andre måder, kan du sende en e-mail til [email protected].

   4. Deling af dine personoplysninger

   Der hvor vi kan gøre det lovligt i henhold til gældende lovgivning, kan de personoplysninger, som vi indsamler, blive delt og behandlet med følgende kategorier af modtagere, hvoraf nogle kan befinde sig i et land, der ikke giver et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelsesrettigheder på samme måde som dit hjemland, som nødvendigt til de formål, der er identificeret ovenfor i Sådan bruger vi dine oplysninger og retsgrundlag, ovenfor.  CBRE har indført passende sikkerhedsforanstaltninger vedrørende intern deling af personoplysninger. Se Internationale dataoverførsler nedenfor for yderligere oplysninger.  

   • Internt med andre CBRE-enheder

    CBRE Group er et globalt firma, og de personoplysninger, som CBRE indsamler, eller som du tilvejebringer, kan deles og behandles med CBRE-enheder efter behov til de formål, der er identificeret i Sådan bruger vi dine oplysninger og retsgrundlag, ovenfor.  For eksempel kan vi dele dine personoplysninger internt med:

    • en anden CBRE-enhed, der er bedre egnet til at svare på din anmodning,

    • en beslutningstager ansat af en anden CBRE-enhed, eller

    • webstedsadministratorer, der er ansat af en anden CBRE-enhed (omtalt som databehandlere i nogle jurisdiktioner), som behandler visse af dine personoplysninger for at administrere din adgang til, vedligeholde og forbedre funktionaliteten på webstedet. 

    De potentielt relevante CBRE-enheder er identificeret i bilag 1.


   • Med tredjemænd

    De potentielt relevante tredjemænd omfatter:

    • Tjenesteudbydere, der hjælper os med it, cybersikkerhed og udbydere af datahosting, markedsførings-, annoncerings- og kommunikationsbureauer, udbydere af cookieanalyse, onlineannoncører og udbydere af webstedstest/analysetjenester.

    • Tredjemandscookieudbydere, der kan spore din browsingaktivitet på vores websted ved hjælp af cookies til at vise dig annoncer baseret på dine interesser, når du browser på internettet eller bruger sociale medier og til analytiske formål. Du kan finde yderligere oplysninger om disse cookies, herunder hvordan du giver eller tilbagekalder dit samtykke, i vores erklæring om cookies nedenfor. 

    • Konsulenter og rådgivere, der hjælper os med juridiske, regulatoriske og driftsmæssige aktiviteter, såsom juridiske rådgivere, compliance-konsulenter og forretningsrevisorer.

    • Forretningspartnere i tilfælde af en fusion eller salg, såsom hvis CBRE fusioneres med en anden organisation, eller i tilfælde af en overførsel af vores aktiver eller aktiviteter.

   • Juridisk tvungen offentliggørelse

    Det kan være nødvendigt at offentliggøre dine personoplysninger til tredjemænd såsom domstole, procederende parter, statslige organer og/eller tilsynsmyndigheder, når det kræves ved lov eller er nødvendigt i forbindelse med retssager, f.eks. som reaktion på en retskendelse eller en stævning eller anden juridisk forpligtelse som reaktion på juridisk bindende anmodninger om offentliggørelse fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde statens sikkerhed eller retshåndhævelsesmyndigheders krav eller i særlige tilfælde, når vi har grund til at tro, at offentliggørelse af dine personoplysninger er nødvendig for at identificere, kontakte eller anlægge retssager mod en person, som kan skade eller forårsage indblanding i (det være sig tilsigtet eller utilsigtet) vores rettigheder eller ejendom eller for at forsvare os selv.
    CBRE er forpligtet til ikke at videregive dine personoplysninger som svar på en retskendelse eller en stævning eller anden juridisk forpligtelse, der ikke er fra dit hjemland, medmindre vi er juridisk forpligtede til at gøre det. CBRE, Inc. har i særdeleshed vurderet og er af den opfattelse, at hverken det (CBRE) eller dets amerikanske datterselskaber er underlagt, og personoplysninger, der overføres til CBRE US, kan ikke målrettes af, den amerikanske Foreign Intelligence Surveillance Act ("FISA") afsnit 702, da CBRE US ikke kvalificerer sig som en udbyder af en elektronisk kommunikationstjeneste, som defineret i 18 U.S.C. § 2510, eller en udbyder af en ekstern computertjeneste, som defineret i 18 U.S.C. § 2711.  Derfor kan amerikanske efterforskningsmyndigheder ikke udstede et krav om videregivelse af oplysninger i henhold til FISA mod CBRE, Inc. eller dets amerikanske datterselskaber. Hvis CBRE alligevel på et tidspunkt modtager et oplysningskrav i henhold til FISA, vil vi offentliggøre en gennemsigtighedsrapport på cbre.com og vores EØS-websteder (se vores erklæring fra Schrems II). Alle personoplysninger, der overføres af CBRE til USA, krypteres under overførsel.

   5. Internationale dataoverførsler

   • Behandling i USA og andre steder

    Afhængigt af den CBRE-enhed, der er den ansvarlige CBRE-enhed (se bilag 1 nedenfor) og modtagerne (se Deling af personoplysninger ovenfor),  kan dine personoplysninger behandles og hostes i andre lande end det land, hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, herunder lande, der kan have mindre strenge databeskyttelseslove end det land, hvor du oprindeligt tilvejebragte oplysningerne, eller hvor dine oplysninger oprindeligt blev indsamlet.

    I tilfælde af internationale dataoverførsler beskytter vi dine personoplysninger som påkrævet af alle gældende databeskyttelseslove.

    Hvis du befinder dig i en ikke-amerikansk jurisdiktion, kan overførslen af personoplysninger til et andet land, i særdeleshed til CBRE, Inc. i USA, være nødvendig for at give dig de ønskede oplysninger og/eller for at udføre en eventuel anmodet tjeneste. I det omfang det er tilladt ved lov, udgør din anmodning om oplysninger og/eller tjenester også dit samtykke til overførsel på tværs af grænser.

   • Dataoverførsler fra EØS og fra Storbritannien til lande uden for EØS

    Med hensyn til internationale dataoverførsler indledt af CBRE fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller Storbritannien til modtagere i nogen jurisdiktioner uden for EØS,


    • Nogle modtagere befinder sig i lande, der anses for at yde et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EU-lovgivning (eller britisk lovgivning, hvis relevant). Disse overførsler kræver derfor ikke yderligere sikkerhedsforanstaltninger i henhold til EU's (eller Storbritanniens, som relevant) databeskyttelseslovgivning.

    • andre modtagere er beliggende i lande, der ikke yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EU- eller britisk lovgivning, såsom USA, og, hvis påkrævet ved lov, har vi implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom EU-standardkontraktbestemmelser, og/eller påberåber os bindende virksomhedsregler for modtageren eller en passende fritagelse. Hvor det er relevant, implementerer vi supplerende tekniske og kontraktmæssige sikkerhedsforanstaltninger. I henhold til gældende lovgivning kan du have ret til at bede om yderligere oplysninger om sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger (se Kontakt os nedenfor).

    Som angivet ovenfor (se Juridiske fremtvungne offentliggørelser), har CBRE, Inc. vurderet og er af den opfattelse, at amerikanske offentlige myndigheder ikke kan udstede lovlige offentliggørelseskrav til personoplysninger i henhold til FISA 702 på CBRE, Inc. eller dets amerikanske datterselskaber. Alle personoplysninger, der overføres af CBRE til USA, krypteres under overførsel. 

    


   6. Sådan sikrer vi dine personoplysninger


   Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, mod tab og uautoriseret ændring eller videregivelse. De oplysninger, du giver, krypteres under transport og i hvile. Vi bruger rollebaserede adgangskontroller til at begrænse adgang til dine personoplysninger på et strengt behovsbasis, der er i overensstemmelse med de formål, hvortil vi har indsamlet sådanne oplysninger. Vi bruger antimalware og systemer til afsløring af intrængen til at beskytte mod uautoriseret adgang til vores netværk, og vi har en beredskabsplan for hændelser for hurtigt at kunne reagere på enhver mistanke om lækage eller brud på personoplysninger.

   Hvis vi deler dine personoplysninger med vores tjenesteudbydere, har vi vurderet, at deres tekniske og organisatoriske foranstaltninger giver et passende sikkerhedsniveau.

   7. Så længe beholder vi dine personoplysninger:


   Vi opbevarer kun de personoplysninger, som vi indsamler om dig, så længe det er nødvendigt til det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi tager skridt for at sikre, at når vi ikke længere skal bruge dine personoplysninger, fjerner vi dem fra vores systemer og optegnelser og/eller tager skridt for at anonymisere dem, så du ikke længere kan identificeres fra dem (medmindre vi skal opbevare dine oplysninger for at overholde juridiske eller lovmæssige forpligtelser, som vi er underlagt).


   8. Dine databeskyttelsesrettigheder

     a. Markedsføringskommunikation - rettigheder til at fravælge og gøre indsigelse


     Når du tilmelder dig på vores website, kan vi bede dig om at vælge, om du ønsker at modtage elektronisk kommunikation fra CBRE Group såsom tilbud, nyheder, rapporter og anden salgsfremmende kommunikation. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller fravælge modtagelse af sådan kommunikation ved at kontakte CBRE-koncernen som beskrevet nedenfor eller ved at følge frameldelses- eller afmeldingsinstruksen i brødteksten af eventuel elektronisk markedsføringskommunikation fra os.
     Derudover, har du, når vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål i forbindelse med vores legitime interesser, ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling til enhver tid. Vær opmærksom på, at hvor du gør indsigelse mod denne type behandling, kan det påvirke vores evne til at udføre opgaver som angivet i denne erklæring.

     b. Kontaktoplysninger - markedsføringskommunikation

     Uanset hvilken CBRE-enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og markedsføringskommunikationen, kan du kontakte os centralt som angivet nedenfor, og vi vil sikre, at den ansvarlige CBRE-enhed modtager din anmodning vedrørende markedsføringskommunikation og implementerer den omgående:
     (i) ved at sende en e-mail til [email protected], og vedhæfte en kopi af den e-mail, du har modtaget fra os, og skrive "Afmeld" i emnefeltet i din e-mail

      • Hvis du befinder dig i Europa, Mellemøsten eller Afrika, kan du også sende en e-mail til [email protected], og vedhæfte en kopi af den e-mail, du har modtaget fra os, og skrive "Afmeld" i emnefeltet i din e-mail


      • Hvis du befinder dig i Asien eller Stillehavsområdet, kan du også sende en e-mail til [email protected], og vedhæfte en kopi af den e-mail, du har modtaget fra os, og skrive "Afmeld" i emnefeltet i din e-mail

     (ii) telefonisk, på +1 877 227 3330 eller med fax, til +1 212 618 7085

     (iii) pr. brev, til CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Att.: Global databeskyttelsesansvarlig
     Dit valg om ikke at modtage nyhedsbreve eller salgsfremmende korrespondance påvirker ikke andre behandlingsaktiviteter, der stadig ville være tilladt i henhold til gældende lovgivning, såsom at give dig transaktionskommunikation.


     c. Anmodning om adgang til dine personoplysninger og andre rettigheder

     Afhængigt af de juridiske forordninger i dit land og de gældende love, som du er underlagt, kan du have alle eller nogle af følgende rettigheder angivet nedenfor og kan indsende en anmodning om at udøve sådanne rettigheder gennem vores portal for registrerede rettigheder eller ved at kontakte os på  [email protected].  Uanset CBRE-enheden, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, kan du bruge sådanne centraliserede kontaktoplysninger, og CBRE vil sikre, at den ansvarlige CBRE-enhed modtager din anmodning og omgående behandler den som påkrævet ved gældende lov. CBRE vil svare på din anmodning i omfattende grad, selv hvis du ikke identificerer den specifikke CBRE-enhed, mod hvem du fremsætter anmodningen. 


     • Ret til adgang: Du kan have ret til at indhente bekræftelse fra CBRE om, hvorvidt dine personoplysninger behandles, og, hvis det er tilfældet, til at anmode om adgang til dine personoplysninger. Du kan have ret til at få en kopi af dine personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan CBRE opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger. 


     • Ret til berigtigelse: Du kan have ret til at indhente rettelse af unøjagtige personoplysninger om dig fra CBRE.


     • Ret til sletning (ret til at blive glemt): Du kan have ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, i hvilket tilfælde CBRE skal overholde dette.


     • Ret til begrænsning af behandling: Du kan have ret til at anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger.  


     • Ret til dataportabilitet: Du kan have ret til at modtage dine personoplysninger, som du har tilvejebragt for CBRE i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan have ret til at overføre disse personoplysninger til en anden enhed uden hindring.

     • Ret til at tilbagetrække samtykke: Hvis du har givet dit samtykke til behandling af personoplysninger, har du ret til at tilbagetrække dette samtykke til enhver tid med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækning af samtykket. Denne ret til at tilbagetrække samtykke gælder i særdeleshed for samtykke givet til markedsførings- og profileringsformål, hvis nogen.


     • Ret til at gøre indsigelse: Under visse omstændigheder kan du have ret til at gøre indsigelse, af årsager, der vedrører din særlige situation, til enhver tid mod behandlingen af dine personoplysninger af CBRE, og CBRE kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger, medmindre CBRE påviser tvingende legitime årsager til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. Retten til at gøre indsigelse kan især ikke eksistere, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt eller for at opfylde en kontrakt, der allerede er indgået.

     • Ret til oplysninger om muligheden for at tilbageholde samtykke og oplysninger om konsekvenserne ved at gøre dette.

     • Ret til oplysninger om tredjemand, som vi har delt dine oplysninger med.


     • Ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed i dit hjemland eller i det land, hvor den ansvarlige CBRE-enhed er beliggende, især med hensyn til resultatet af automatiseret beslutningstagning.  En liste over Den Europæiske Unions databeskyttelsesmyndigheder er tilgængelig fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd.  I Brasilien er den kompetente databeskyttelsesmyndighed Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

     d. Brasilien

     Ud over andre rettigheder i henhold til gældende lovgivning, med hensyn til personoplysninger, der indsamles og behandles i Brasilien, kan du have ret til at anmode om gennemgang af beslutninger, der udelukkende er baseret på den automatiske behandling af personoplysninger, der påvirker dine interesser, herunder beslutninger, der har til formål at definere deres personlige, faglige, forbrugs- og kreditprofiler eller aspekter af deres personlighed.

     e. Kina

     Ud over andre rettigheder i henhold til gældende lovgivning kan du, med hensyn til personlige oplysninger indsamlet og behandlet i Kina, have ret til at afregistrere dig som bruger af en applikation og annullere onlinekonti.

      

   9. Ændringer til denne erklæring

   Vi er en hurtigt udviklende, global virksomhed. Vi vil fortsætte med at vurdere denne erklæring mod nye teknologier og tjenester, forretningspraksisser samt vores kunders behov og foretage ændringer i denne erklæring fra tid til anden efter behov. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne politik, vil vi foretage ændringer her, og hvis ændringerne er væsentlige, vil vi give en mere fremtrædende underretning (herunder, for visse tjenester, e-mailnotifikationer om politikændringer). Vi indhenter dit samtykke, hvor det er påkrævet.

   10. EU- og britisk repræsentant under GDPR

   Vi har udpeget en repræsentant for enhver ansvarlig CBRE-enhed beliggende uden for EØS og Storbritannien, der behandler personoplysninger, der er underlagt EUs generelle forordning om databeskyttelse og britisk generel forordning om databeskyttelse. Repræsentantens kontaktoplysninger er som følger:
   Repræsentant i EU (artikel 27, GDPR)

   CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 München, Tyskland
   Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte [email protected]

   Repræsentant i Storbritannien (artikel 27, britisk GDPR)

   CBRE Limited, Henrietta House; Henrietta Place; London; W1G 0NB
   Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte [email protected].

   11. Databeskyttelsesrådgiver

   Vi har i overensstemmelse med lokal lovgivning udpeget databeskyttelsesrådgivere (“DPO'er”) for vores datterselskaber i Tyskland, Frankrig, EU (udover Tyskland og Frankrig), Storbritannien og Brasilien. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores politikker eller praksisser for personoplysninger, kan du kontakte den relevante DPO via følgende kontaktoplysninger:

   GDPR og britisk GDPR

   Tyskland:  CBRE Gmbh, CBRE PREUSS VALTEQ Gmbh og CBRE Capital Advisors GmbH

   [email protected]

   Tyskland:  CBRE Global Investors Germany GmbH

   [email protected]

   Tyskland:  CBRE GWS Industrial Services GmbH og CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Frankrig

   [email protected]

   Storbritannien

   [email protected]

   EU (bortset fra Frankrig og Tyskland)

   [email protected]

   Brasilien LGPD

   Brasilien

   [email protected]

    

  C. Databeskyttelsespolitik for forbrugere i Californien

  Hvis du er bosiddende i staten Californien (“forbruger”), supplerer CBRE’s databeskyttelsespolitik for forbrugere i Californien (“politik for Californien”) oplysningerne i denne erklæring og omfatter oplysninger om dine databeskyttelsesrettigheder, og hvordan du udøver dem.  The California Policy applies solely Politikken for Californien gælder udelukkende for personoplysninger, som vi har indsamlet fra enkeltpersoner, der er bosiddende i staten Californien i de tolv (12) måneder forud for den dato, hvor politikken for Californien sidst blev opdateret

   

  D. Erklæring om cookies - automatisk indsamling af oplysninger

  Vi bruger cookies og lignende teknologier på vores websted, og vores cookie-præferencecenter giver dig mulighed for at begrænse vores brug af cookies til de nødvendige

  Hvad er en cookie

  En cookie er en lille tekstfil, som et websted lagrer på din pc, telefon eller anden enhed, med oplysninger om din navigation på det pågældende websted. Cookies tjener forskellige formål, såsom at give dig mulighed for at navigere effektivt mellem sider, huske dine præferencer, analysere brugen af vores websted, generelt forbedre brugeroplevelsen og sikre at de annoncer, du ser online, er mere relevante i forhold til dig og dine interesser. En cookie indeholder navnet på den server, den kom fra, cookiens udløbstidspunkt og en værdi, som normalt er et tilfældigt genereret unikt nummer samt andre data, der har med din brug af vores websted at gøre. Afhængigt af den gældende databeskyttelseslovgivning kan sådanne oplysninger og data betegnes som personoplysninger.

  Cookies, som vi anvender

  Sådan bruger vi cookies

  Vi bruger sessionscookies, som er midlertidige cookies, der slettes fra din enheds hukommelse, når du lukker din internetbrowser eller slukker for din computer, samt vedvarende cookies, som lagres på din enhed, indtil de udløber, medmindre du sletter dem før dette tidspunkt. Vi inddeler cookies på vores websted i tre kategorier.

  • Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige, for at de grundlæggende funktioner på dette websted kan fungere såsom for at identificere dig som en gyldig bruger, for at sikre, at ingen andre kan logge på med din konto på samme tid fra en anden computer og for at hjælpe os med at give dig en bedre service, baseret på dine registrerede præferencer. Disse cookies kan også bruges til at huske og overholde dine cookiepræferencer via vores cookiepræferencecenter.

    

  • Funktionelle cookies: Disse cookies giver os mulighed for at analysere din brug af webstedet for at evaluere og forbedre vores ydeevne. De kan også bruges til at give en bedre kundeoplevelse på dette websted. For eksempel ved at give os oplysninger om, hvordan vores websted bruges og hjælpe os med at formidle eventuelle kampagner eller undersøgelser, som vi leverer.

    

  • Annonceringscookies: Disse cookies kan bruges til at dele oplysninger med annoncører, således at de annoncer, du ser på vores websted eller tredjemandswebsteder, er mere relevante for dig, samt til at give dig mulighed for at dele visse sider med sociale netværk eller give dig mulighed for at skrive kommentarer på vores websted.

  Den type cookies, som vi bruger

  Oplysninger om de cookies, der bruges på vores websted, tilvejebringes i cookiepræferencecenteret, der er tilgængeligt via linket "Cookiepræferencer" nederst på vores websted. Klik på "Detaljerede indstillinger" i afsnittene om funktionelle cookies og annoncecookies. Hvis du foretager valg i vores cookie-præferencecenter for cookies (f.eks. hvis du afviser en bestemt cookie), vil vedvarende cookies blive placeret af de annoncenetværk, der er angivet i vores cookie-præferencecenter for at overholde dine præferencer.

  Samtykkekrav

  Afhængigt af gældende databeskyttelseslovgivning kan vi kun placere og bruge funktionelle cookies og annoncecookies, hvis du har givet dit samtykke via vores cookiebanner. Vores cookie-præferencecenter på vores websted giver dig mulighed for at foretage yderligere valg og/eller tilbagetrække et samtykke vedrørende vores brug af cookies (med undtagelse af påkrævede cookies).


  Sporing af ydeevne via lignende sporingsteknologier

  Nogle gange bruger vi teknologier til sporing af ydeevne, såsom web-beacons, pixel og tags, i vores markedsførings-e-mails eller i annoncer, der vises på vores websted eller tredjemandswebsteder. Disse teknologier til sporing af ydeevne kan leveres af os eller af tredjemænd, og hjælper os med at spore, hvorvidt en e-mailmodtager har fuldført en hændelse, såsom tilmelding til en gratis prøveperiode, eller en bruger har klikket på en annonce. Yderligere oplysninger om teknologier til sporing af ydeevne, der bruges i vores markedsførings-e-mails og på vores websted eller tredjemandswebsteder, er tilgængelige via linket "Cookiepræferencer" nederst på vores websted. Klik på "Detaljerede indstillinger" i afsnittene om funktionelle cookies og annoncecookies.

  Administration af dine cookiepræferencer

  Cookie-præferencecenter

  Cookie-præferencecentret på vores websted giver dig mulighed for at træffe valg vedrørende vores brug af cookies (med undtagelse af påkrævede cookies). Hvis du bruger vores cookiepræferencecenter på en mobilenhed, behandler vi din enheds annonceringsidentifikator for at imødekomme dine valg via vores cookiepræferencecenter.
  Hvis du rydder dine cookies i dine browserindstillinger, vil dette fjerne alle cookies, herunder fravalgscookies indstillet til at opfylde dine valg foretaget i vores cookie-præferencecenter. Du skal tilgå cookie-præferencecenteret igen for at nulstille dine præferencer. Derudover vil du, hvis du befinder dig i EØS eller Brasilien, også blive præsenteret for cookiebanneret på webstedet til at give dit samtykke til cookies igen, hvor det er påkrævet.

  Do Not Track

  På nuværende tidspunkt reagerer vi ikke på "Do Not Track"-signaler fra din browser. Vores brug af sporingsteknologier kan i stedet styres gennem vores cookiepræferencecenter.

  Deaktivering og forebyggelse af videre brug af cookies

  Ud over at begrænse cookies i vores cookiepræferencecenter, kan du til enhver tid begrænse, blokere eller slette cookies fra dette websted ved at ændre konfigurationen af din browser. Du kan se, hvordan du gør dette, og finde yderligere information om cookies på: https://www.allaboutcookies.org/. Mens hver browser har sine egne indstillinger og konfigurationer, kan cookie-indstillingerne desuden typisk justeres i menuen ”Indstillinger” eller ”Værktøjer”. Din browsers “Hjælpe”-menu kan give yderligere oplysninger. Bemærk dog, at sletning eller blokering af påkrævede cookies vil medføre, at webstedet ikke vil fungere korrekt.

  Kontakt os

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne erklæring, ved spørgsmål eller problemer i forbindelse med din brug af hjemmesiden, eller hvis du ønsker, at vi ikke inkluderer dine personoplysninger til vores direkte markedsføringsformål. Vores normale forretningspraksis er at bevare enhver form for kommunikation fra vores besøgende på hjemmesiden for at hjælpe os med at tjene hver enkelt bedre.
  Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at sende et brev til 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, att.: Global databeskyttelsesansvarlig.
  Vi kontakter dig muligvis via e-mail i forbindelse med eventuelle spørgsmål og bekymringer, som du indberetter. Hvis du foretrækker, at vi kontakter dig på en alternativ måde, bedes du informere os, og vi vil efterkomme din anmodning, hvis det er muligt og passende.

  Besøgende i Europa, Mellemøsten eller Afrika

  Hvis du befinder dig i Europa, Mellemøsten eller Afrika, kan du også sende en e-mail til [email protected] eller sende et brev til St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Storbritannien, att.: Databeskyttelsesansvarlig i Europa, Mellemøsten og Afrika.

  Besøgende i Asien eller Stillehavsområdet

  Hvis du befinder dig i Asien eller Stillehavsområdet kan du også sende en e-mail til [email protected] eller sende et brev til 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, att.: Databeskyttelsesansvarlig i Asien og Stillehavsområdet.


  Bilag 1

  Hvis det er uklart for dig, hvilken CBRE-enhed der er den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte [email protected], og vi vil hjælpe dig med at identificere den ansvarlige CBRE-enhed.

   

  Behandlingsaktivitet

  Ansvarlig CBRE-enhed

  A.

  Behandling af personlige oplysninger indsamlet via webstedet www.CBRE.com, herunder kontooplysninger, når du tilmelder dig på www.CBRE.com

  CBRE, Inc.
  2100 McKinney Avenue,
  Suite 1250
  Dallas, TX 75201
  Tlf. +1 214 979 6100

  B.

  Behandling af personoplysninger indsamlet via lokale CBRE-websteder, herunder tilmeldingsoplysninger (med undtagelse af visse behandlingsaktiviteter beskrevet nedenfor under C.)

  CBRE-enheden eller -enhederne i hvert land, der driver det lokale CBRE-websted (som identificeret i linket nedenfor), er generelt ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, medmindre andet er angivet i lokale erklæringer på de respektive lokale CBRE-websteder.
  I det omfang, at flere CBRE-enheder, der fungerer som fælles dataansvarlige, er de ansvarlige enheder for behandlingen af dine personoplysninger (som identificeret i nedenstående link), kan du udøve dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning vis-à-vis alle disse CBRE-enheder, og du kan anmode om en kopi, der indeholder essensen af den fælles aftale for dataansvarlige ved at kontakte [email protected].  
  Gennemgå oplysningerne i dette link.

  C.

  Behandling af personlige oplysninger indsamlet via professionelle interaktioner med dig på anden vis end via webstedet.

  Den CBRE-enhed, som du har din faglige interaktion med, eller som indsamler dine personoplysninger gennem tredjemandsressourcer (f.eks. konkurrenters sociale mediewebsteder) er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, medmindre andet er angivet i lokale meddelelser på de respektive lokale CBRE-websteder.  Gennemgå oplysningerne i dette link.

  D.

  Processing personal information collected via social media sites operated by CBRE.

  For sociale mediewebsteder, der drives af CBRE, er den dataansvarlige den CBRE-enhed, der er identificeret på det sociale mediewebsted som operatør af det sociale mediewebsted og/eller som kontaktperson.