Dette webinar er afholdtI de senere år har der været en betydelig stigning i kapitaltilgang til den danske flerfamilie-sektor. Det afspejler urbaniseringen og de demografiske tendenser, hvor op til to tredjedele af den globale befolkning forventes at bo i byer i 2050 ifølge FN.

For at imødegå udfordringerne omkring urbaniseringen er der behov for en holistisk tilgang, når man udvikler byområder, og der er behov for investeringer. For investorer, brugere og udviklere betyder de fælles mål om at optimere ejendommenes, brugernes og miljøets ydeevne, at bæredygtighed bliver en stadig mere uundværlig del af beslutningsprocessen.

Den traditionelle ’People, Planet & Profit’-tilgang til bæredygtighed er grundlaget for CSR-regnskab, men i fællesmængden af de tre domæner beskriver den også projekters fremdrift mod bæredygtighed (bearable (udholdelig), equitable (retfærdig), viable (holdbar)). Den nuværende cirkulære tilgang udvidet med det politiske domæne udmærker sig ved en kvantitativ vurdering af kompleks byudvikling. Men tilgangen mangler stadig, at felterne krydser hinanden, og det vanskeliggør den konceptuelle forståelse og efterfølgende beslutningstagning. Nemanja vil præsentere, hvordan den traditionelle tilgang suppleret med det politiske og æstetiske domæne vil være relevant i forhold til en tidlig formulering af miljøspørgsmål i komplekse byudviklingsprojekter i København.

Oplægsholdere

Dragana Marina

Dragana Marina

Dragana står i spidsen for CBRE's danske researchafdeling, som dækker alle markedssegmenter og arbejder tæt sammen med de andre forretningsområder.
Se hele profilen
Nemanja Milosevic

Nemanja Milosevic

Nemanja er konsulent inden for miljøpåvirkninger og risikoanalyser (EIA) ved MOE Seacon A/S. Hans speciale er inkorporering af kemiske fingeraftryk og miljømæssige big data i urbane økosystemmodeller.
Se hele profilen