Dette webinar er afholdt


Valuarer bliver ofte spurgt om, hvordan klimaforandringer og bæredygtighed påvirker værdiansættelsen af erhvervsejendomme. Nogle af de mest generelle spørgsmål er forholdsvis ligetil at svare på, mens det kan være sværere med mere tekniske spørgsmål. 

Hvordan påvirker overvejelser om bæredygtighed værdien af investeringer i erhvervsejendomme?
Bæredygtighed bliver mere og mere udbredt i Danmark. På grund af kulstofudledningen fra bygninger er ejendomssektoren på forkant med den udvikling, og der er stort fokus på operationel energieffektivitet og bæredygtig udvikling: Det såkaldte ’grønne byggeri’.

På trods af det er bygninger med grønne udmærkelser relativt få i Danmark, og resultatet er, at det er svært at finde og dele beviser på resultaterne på tværs af markedet. Det er, fordi det at ’bygge grønt’ stadig anses for at være dyrere, og fordi der er begrænset dokumentation på den kommercielle gevinst ved at gøre det. 

Oplægsholder

Christopher Bailey

Christopher Bailey

Christopher er Executive Director og Head of Valuation & Advisory i Danmark. Udover at stå for de danske aktiviteter er han også med i CBRE EMEA Executive Committee for forretningsområdet omkring værdiansættelse, hvor han repræsenterer de nordiske lande.
Se hele profilen