This webinar has passed


En strategisk tilgang og helhedsorienteret planlægning er vigtige elementer i bæredygtig bygningsudvikling. Disse elementer kan understøttes af nutidens teknologi, som for eksempel kan vise og benchmarke bygningernes aktuelle miljøperformance. Benchmarking af bygningernes miljøperformance i IT-systemer har dog haft vanskeligt ved at få fodfæste, delvis på grund af manglende stamdata omkring bygninger, men også på grund af misvisende forbrugsdata og manglende overblik over forbrugsmønstre.  

Denne præsentation viser, hvordan udvalgte IT-systemer i ejendomsforvaltningen kan fremme bæredygtighed ved at reducere de negative miljømæssige konsekvenser af ejendomsdrift. Dette sker først og fremmest ved succesfuld implementering af IT-systemer, der kan håndtere store mængder af forskelligartet data omkring bygninger og deres performance. Samtidig skal IT-systemerne understøtte de forretningsgange, som organisationen efterspørger. 

I dag findes der IT-systemer som Integrated Workplace Management System (IWMS) og Energy Management System (EMS), som kan opsamle, kombinere, analysere og præsentere stamdata og dynamiske forbrugsdata. Dermed åbnes nye muligheder for at basere bygningernes miljøperformance på reelle driftsdata med mulighed for grundigere driftsanalyser og hurtigere fejlrapportering.  

Præsentationen gennemgår fire forskellige ejendomsorganisationer, som bruger hver sit IT-system til at monitorere og benchmarke bygningernes miljøperformance. De empiriske resultater viser, at IWMS-implementeringer kan være komplekse og kræve mange ressourcer, men at de især kan tilføje merværdi til store organisationer. Desuden viser casestudier, at EMS er særlig fordelagtig for indsamling og bearbejdning af dynamiske data for el-, varme- og vandforbrug. Studier viser også, at EMS kan supporteres af CTS (Central Tilstandskontrol og Styring), som fokuserer på styring af bygningstekniske anlæg. Simple IT-systemer som Microsoft Excel kan også bruges til at adressere bygningernes miljøperformance.  

Tværgående analyser indikerer, at organisationer hovedsageligt fokuserer på energi- og vandforbrug samt CO2-udledning, mens miljø vedrører arealforvaltning. Enten understøttes bygningsmaterialer og genanvendelse ikke i IT-systemerne, eller også efterspørges de ikke i praksis. Mere dybdegående analyser af energidata viser dog, at bygningernes miljøperformance ikke alene afhænger af deres energiforbrug, men også af andre faktorer som eksempelvis forbrugstidspunktet og bygningens beliggenhed (landsdel).         
  
På baggrund af empiriske observationer fra de fire casestudier foreslås afslutningsvis en trinvis model for optimering af bygningernes miljøperformance gennem IT-systemer og dynamiske data.

 

Oplægsholdere

Esmir Maslesa

Esmir Maslesa

Esmir er civilingeniør ph.d. med stor interesse i Facility Management (FM), IT og digitalisering samt bæredygtighed i byggeriet. Han arbejder som energikonsulent i Frederiksberg Kommune.
Se hele profilen
Michala Vejlskov

Michala Vejlskov

Michala Hertzberg Vejlskov er Global Alliance Director hos CBRE Global Workplace Solutions og har mere end 10 års erfaring inden for Facility Management og ejendomsbranchen.
Se hele profilen