Medarbejderprofil

Tine Joensen | GWS

Fra PA til Marketing & Comms Lead

tine-joensen-1080x1080

Tine startede i 2008 som Personlig Assistent til den administrerende direktør. Herefter har hun igennem en længere årrække varetaget forskellige stillinger inden for kommunikation og markedsføring. Fra 2009-2015 var hun Global Communications Lead i CBRE GWS og har siden 2015 administreret roller, som er mere forankret i markedsføring. Titel: Senior Communications and Marketing Manager
CBRE'er siden: 2008
Uddannelse: Kandidat i Kommunikation & Formidling (CBS)


Hvordan vil du beskrive den overordnede kultur og arbejdsmiljø hos CBRE?

Jeg synes, vi har en favnende kultur hos CBRE og et godt kollegialt sammenhold. Vi har travlt, men vi gør os umage for at hjælpe hinanden og have det sjovt, når vi er på arbejde.

Hvad er nogle eksempler på typiske karriereveje og udviklingsmuligheder hos CBRE? 

Hos CBRE er der gode muligheder for at udvikle sig og skabe en karriere. Vi har mange forskellige kunder, som hver især har deres særegne kultur og opgaver. Derfor kan det føles som et helt nyt job at komme over til en anden kunde – man bliver udfordret på ny. Der er også gode muligheder for at blive leder hos CBRE. Hvis man tager ansvar og viser engagement, er der en stor villighed til at støtte dette.

Hvordan ser teamstrukturen ud hos CBRE, og hvordan samarbejder teams typisk med hinanden? 

Vi har en rimelig flad struktur hos CBRE. Der er selvfølgelig ledere, men alle kommer til orde og bliver hørt. Nogle teams sidder sammen fysisk, mens andre sidder i hver sin ende af landet og samarbejder virtuelt via teams og chat. Begge dele fungerer.

Hvordan prioriterer CBRE diversitet og inklusion i arbejdsmiljøet? 

Diversitet og inklusion er vigtige værdier hos CBRE. I marketing arbejder vi med det på den måde, at vi prøver at tænke bredt i forhold til repræsentation. Det kan både være på billeder og indhold til sociale medier, hvor vi gerne vil have, at alle skal kunne se sig selv i den profil, vi har.

Hvilke teknologiske værktøjer eller platforme bruger CBRE i deres daglige arbejde? 

I marketing bruger vi meget teams som samarbejdsværktøj – både til møder og til at holde en daglig kontakt og dialog kørende. Vi bruger selvfølgelig også en masse grafiske, layout- og designprogrammer til at lave professionelt, brandet indhold til alle vores platforme.