Design & Build

Bygninger og systemer

Med ekspertise i alle kritiske aspekter af bygningsstrukturer og tekniske systemer udvikler vi strategier, der optimerer bygningsperformance og operationel effektivitet.' with 'Vores ekspertise inden for alle kritiske aspekter af en bygnings struktur og tekniske systemer sætter os i stand til at udvikle strategier, der optimerer driften og den operationelle effektivitet.

Ydelser

Rådgivning om bæredygtigt byggeri

Nå dine bæredygtighedsmål gennem certificeret ekspertise i blandt andet LEED, WELL Building Standard, BREEAM, Fitwel, IREM Certified Sustainable Property og BOMA.

Idriftsættelse 

Idriftsættelseseksperter tester og certificerer mekaniske og elektriske systemer samt rørsystemer for overholdelse af design, konstruktion og overleveringsstandarder.

Exit-omkostninger

Rådgivning med kommercielt fokus, taktiske strategier og ekspertforhandling i forhold til at håndtere exit-omkostninger for udlejere og lejere.

Teknisk due diligence

Vi hjælper med at identificere tekniske risici og forpligtelser for sælgere, købere og lejere med et globalt netværk af due diligence-eksperter, der beskæftiger sig med alle facetter af køb, salg og brug af fast ejendom. Vores bygningssagkyndige leverer en omfattende analyse af et enkelt aktiv eller hele porteføljer.

Miljø og forundersøgelse

Miljørådgivning analyserer risici og udvikler omkostningseffektive strategier inden for leasing, transaktioner, udvikling og administration af bygninger. Ydelser inkluderer miljømæssig due diligence, miljømæssig lokationsvurdering, undersøgelser og saneringsprojekter, affaldshåndtering samt vurdering af drikkevandskvalitet.

Facaderådgivning

Facadeeksperter rådgiver, gennemgår og inspicerer nye facadesystemer og klimaskærmskonstruktioner såvel som udskiftnings- eller reparationsprojekter i forhold til compliance og installationskvalitet.

Teknisk due diligence

Et globalt netværk af eksperter inden for teknisk due diligence arbejder med alle facetter af køb, salg og brug af enhver ejendomstype og hjælper med at identificere tekniske risici og passiver for sælgere, købere og brugere. Vores miljø-, tekniske, facade- og omkostningsteams bidrager med omfattende analyser af enkelte aktiver eller porteføljer.

Lignende Artikler