Vores CSR-tilgang


CBRE tager sin indflydelse på kunder, leverandører, fællesskaber og interessenter meget alvorligt. Det er vores mål at være lige så bredt anerkendte for vores måde at drive forretning på, som for den høje kvalitet der leveres.
 
Opmærksomheden er rettet mod de områder, hvor vores indflydelse vil kunne være størst: 
hjælpe med at nedsætte ejendomsindustriens effekt på klimaforandringerne 
bruge vores kompetencer, energi og ressourcer til at forbedre kvaliteten af vores samfund og andres liv 
støtte vores medarbejdere i at indfri deres fulde potentiale på en sikker og etisk arbejdsplads.

 

 

Vores CSR-fremgang

 

Building Connections - 2016 Corporate Responsibility ReportEn god CSR-strategi har opsat konkrete mål, og hos CBRE bliver vores fremskridt konstant evalueret. De specifikke forpligtelser i vores CSR-strategi samt præstationerne registreres, analyseres og holdes op mod eksterne vurderinger. 

Vores rapport Building Connections fra 2016 blev udarbejdet i overensstemmelse med de centrale standarder fra Global Reporting Initiative (GRI) og viser virksomhedens fremgang i forhold til at implementere de ti principper fra FN’s Global Compact. CBRE har siden 2007 udgivet en rapport om virksomhedens aktiviteter og resultater på området. Tidligere rapporter kan hentes her.

download report

CBRE har forpligtet sig til at integrere ansvarlige og bæredygtige forretningsgange i alle aktiviteter på verdensplan, og vores CSR-politik hviler på syv søjler. Læs mere om vores fokusområder herunder: