CBRE’s team med speciale i bilindustri og servicestationer sørger for omfattende ydelser til ejere og forpagtere af servicestationer, bilforhandlere, parkeringsejendomme og andre aktiver ved vejsiden.

Der er mere end 150 specialister dedikeret til dette område i hele EMEA. Det giver en unik markedsindsigt for hele denne branche, lige fra en bilmæglerforretning med stort internationalt bagland over olieselskaber til uafhængige, familieejede virksomheder. Vores kerneydelser omfatter mæglervirksomhed, vurdering, lejefornyelser, lejevurderinger og optimering af porteføljer. 

Vores eksperter har en enestående forståelse for de særlige behov, der er, når en global servicestationskædes portefølje skal optimeres. Vores rådgivning bygger på egne erfaringer med at administrere og optimere disse porteføljer.

Lokale eksperter i alle større markeder på tværs af EMEA giver viden og erfaring til at håndtere porteføljevurderinger på internationalt niveau uden at gå på kompromis med dyb lokal indsigt og hurtig levering.


Vores ydelser omfatter:


Vurdering:
Vores eksperter støtter olie- og bilindustrien ved at tilbyde vurderinger og værdifastsættelser til regnskabsformål samt ved køb og salg af ejendomme. Desuden foretages den nødvendige due diligence i forhold til de store finansielle institutters tidshorisont og komplekse krav, når der skal udføres vurderinger til RICS Red Book.

Professionel: CBRE tilbyder flere former for rådgivning til lejere og udlejere i olie- og bilindustrien. Det gælder alt fra forhandlinger af leje til genforhandlinger, udvidelser og kontraktmæssige variationer.  

Mægling: Vores erfarne og særlige mæglerteam inden for olie- og bilindustri hjælper med både ejer- og forpagtererhvervelser. Det omfatter eksisterende servicestationer eller grunde, hvor beliggenheden ville underbygge udvikling. Eksperter sælger forpagter- og ejerinteresser på det mest givtige tidspunkt i aktivets værdicyklus baseret på konstant analyse af markedet. 

Rådgivning om strategi: CBRE tilbyder planlægning, analyse af beliggenhed og undersøgelser af repræsentation for, at virksomheden kan træffe de rette strategiske beslutninger. Tilsyn med konkurrenterne og ændringer i infrastruktur såsom vejjusteringer gør, at vores team kan gøre opmærksom på faktorer, der kan have indflydelse på omsætning, og anvise nye muligheder. 

Ejendomsporteføljeydelser: Vores rådgivere vil analysere data fra virksomhedens portefølje for at give strategiske løsninger.  Ved at kombinere datastyring, regnskab, leje- og ejendomsadministration sikrer rådgiverne, at virksomhedens ejendomme passer til dens forretningsmæssige mål.