Medarbejderprofil

Jakob Brokholm Nielsen | Capital Markets

Fra studentermedhjælper til Associate i Capital Markets

jakob-brokholm-1080x1080
Jakob Brokholm Nielsen blev ansat som studentermedhjælper hos CBRE i Capital Markets i 2019, mens han var i gang med BA. Han fortsatte i denne stilling i lidt over 2 år, inden han blev fuldtidsansat som Analyst. I oktober 2022 blev Jakob forfremmet til Associate og har for nylig også påtaget sig ansvaret for afdelingens studentermedhjælpere.   

 Titel: Associate
CBRE'er siden: 2019
Uddannelse: Cand.merc.fir. (Finansiering og regnskab) fra Copenhagen Business School

Hvordan vil du beskrive den overordnede kultur og arbejdsmiljø hos CBRE?

Kulturen og arbejdsmiljøet i CBRE er kendetegnet ved at være åbent, hvor der er plads til alle. Der er desuden en flad ledelsesstruktur, som medfører, at alle medarbejdere på forskellige anciennitetsniveauer har med hinanden at gøre i dagligdagen, hvilket jeg anser som værende en af CBRE Danmarks største styrker.

Hvad er nogle eksempler på typiske karriereveje og udviklingsmuligheder hos CBRE? 

Hvis du har viljen og lysten, så er der en lang række muligheder for at specialisere sig inden for forskellige segmenter i ejendomsbranchen. Derudover er vores globale netværk medvirkende til, at der interageres med en lang række personer og kontorer i hele verden, hvilket gør CBRE til en meget dynamisk og international arbejdsplads. Der er desuden et stort fokus fra ledelsens side på at videreuddanne medarbejderne. 

Hvordan understøtter CBRE medarbejderes faglige udvikling og fortsatte læring? 

CBRE gør en stort indsats for at videreuddanne medarbejderne. Dette er både i form af længerevarende større kurser og halvdagskurser, hvor eksperter inden for forskellige brancheområder besøger CBRE kontoret og holder et foredrag.

Hvordan ser teamstrukturen ud hos CBRE, og hvordan samarbejder teams typisk med hinanden? 

Teamstrukturen er meget flad, og der er masser af synergier på tværs af de forskellige nationale CBRE-afdelinger. Derudover samarbejdes der aktivt med sektorspecifikke grupper på tværs af hele Europa og i forbindelse med pitch-processer og aktive sager, udvælges de rette kompetencer, så CBRE fremstår som så stærkt et team som overhovedet muligt.

Kan du give nogle eksempler på spændende projekter eller kunder, som medarbejdere hos CBRE har arbejdet på/med?

CBRE har arbejdet på en lang række interessante sager og projekter fra enkeltstående ejendomssalg til store multinationale virksomhedssalg, hvor vi er lykkedes med at skabe maksimal værdi for vores kunder. Dette inkluderer bl.a. salget af Ørsteds hovedsæde i Gentofte, salget af BoStad samt salget af en større logistikportefølje på tværs af Jylland til en international kapitalforvalter.