Pressemeddelelse

CBRE forventer, at Femern Bælt-forbindelsen vil styrke den danske industri- og logistiksektor

Danmark er strategisk beliggende mellem Skandinavien og Centraleuropa, hvilket gør landet til et vigtigt bindeled i Skandinavien-Middelhavskorridoren og STRING regionen. En nylig analyse fra CBRE Denmark viser, at den kommende Femern Bælt-forbindelse ventes at have en positiv indvirkning på efterspørgslen efter danske logistikejendomme, især langs den danske del af E47-motorvejen, herunder Sydkorridoren.

november 21, 2023

Figur 1

Associated Contact

Marie Koefoed Agerskov

Communications Specialist

Foto af marie-koefoed-agerskov

Den positive effekt vil primært være drevet af en forventet vækst i international handel i STRING-regionen, der forbinder Hamborg og Oslo via København, Malmø og Göteborg. Det forventes yderligere, at gods fra eksisterende færgeforbindelser mellem tyske Østersøhavne og Danmark og Sverige vil blive omdirigeret til den faste forbindelse grundet potentielle tidsbesparelser og øget fleksibilitet.

Den nye forbindelse vil øge tilgængeligheden af en række markeder, hvilket ventes at være en vigtig drivkraft for den internationale handel. Forventninger om reduceret transporttid og omkostninger vil øge handlen mellem STRING-landene og dermed styrke den økonomiske aktivitet og integration af regionen. Analyser viser, at især Danmark ser en positiv effekt af den betydelige påvirkning af godsstrømmene til og fra Norden.

Rejsetiden for vejtransport mellem Skandinavien og Centraleuropa vil blive forkortet med op til 60 minutter via den nye forbindelse," siger Morten Conradsen, markedsanalytiker hos CBRE Denmark. "Kombineret med den øget fleksibilitet forventes dette at resultere i en betydelig vækst i mængden af gods, der transporteres via Femern Bælt frem mod 2040."

En vækst i mængden af gods, der transporteres via Femern Bælt-forbindelsen, vil gøre det mere attraktivt for virksomheder at placere deres logistikaktiviteter i nærheden af forbindelsen. Det kan medføre et øget behov for industri- og logistikejendomme langs den danske strækning af E47, herunder i det eksisterende logistikhub, Sydkorridoren.

Desuden vil Femern Bælt-forbindelsen bidrage til en grønnere trafikkorridor gennem Europa. Forbindelsen forventes at reducere både den samlede afstand, godset skal transporteres, og CO2-udledningen ved at fremme en overgang til jernbanetransport.

Med forventninger om en samlet vækst i den internationale handel er Trekantområdet også fortsat godt positioneret til at tiltrække noget af den stigende fragtvolumen. Områdets strategiske placering tæt på E45- og E20-motorvejene, omfattende industri og tilstedeværelsen af store logistikoperatører, er vigtige drivkræfter for efterspørgslen af logistikejendomme i regionen. Regionen nyder desuden godt af et stort opland på over 1,5 millioner mennesker inden for en time på grund af de korte afstande til Aarhus, Odense og den tyske grænse.

Femern Bælt-forbindelsen er en 18 kilometer lang tunnel, der bygges mellem Danmark og Tyskland og er i øjeblikket den største infrastrukturinvestering i Europa. Forbindelsen forventes at stå færdig i 2029.

About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world’s largest commercial real estate services and investment firm (based on 2023 revenue). The company has more than 130,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves a diverse range of clients with an integrated suite of services, including facilities, transaction and project management; property management; investment management; appraisal and valuation; property leasing; strategic consulting; property sales; mortgage services and development services. Please visit our website at www.cbre.com.