CBRE har nogle af EMEA’s førende eksperter inden for energi og bæredygtighed og hjælper investorer, ejere, brugere og udviklere. Det kan være med alt fra ejendomslovgivning, reducering af driftsudgifter, energioptimeringer og -pålidelighed til brandstyring og PR, reducering af risici samt at skabe mere produktive og sunde arbejdsmiljøer.

Ved at tage en holistisk tilgang til bæredygtig forretning udvikler vores team strategier, der ikke bare reducerer CO2-aftrykket markant, men også skaber langsigtede fordele og værdi for virksomheden. 

Tilgangen er anderledes end hos andre energirådgivere, fordi CBRE samtidig er en af verdens største udbydere af ydelser til erhvervsejendomme. Vores omfattende viden og ekspertise inden for bygnings- og facilitetsstyring giver et særligt fokus på ejendomme, der gør eksperterne i stand til hurtigt at forstå kundens præcise behov og levere innovative og praktiske bæredygtige ejendomsløsninger. 

Globalt har CBRE over 250 eksperter inden for energi og bæredygtighed, og ud af dem er mere end 120 baseret i EMEA-regionen. Kompetencerne dækker bredt. Der er autoriserede energiingeniører og bæredygtighedseksperter, der er akkrediteret inden for henholdsvis LEED, BREEAM samt ISO & Wellness. Der er specialister i målinger og verifikation samt eksperter inden for indkøb af energi og vand.  


Ydelser for ejere og brugere


Vores team har udviklet et program til at optimere forsyningen, behovet og brugen af ressourcer særligt for ejere og brugere. Det hedder: “Køb smart, brug smart og vær ansvarlig.”

Med det hjælper eksperterne virksomheder med at udvikle en bæredygtig forsynings- og opkøbsstrategi samt med at reducere udgifter og udledninger på tværs af bygninger og porteføljer. Endelig sikres overensstemmelse med miljølovgivningen, mens værdien af aktiverne øges. 

Over 100 kunder i EMEA har benyttet denne tredelte tilgang til energi og bæredygtighed. Vores team har styret € 1 mia. i energi- og vandforbrug, sparet € 23 mio. og bragt CO2-udledningen ned med 70.000 ton, eller det der svarer til at plante 1,8 mio. træer.   Ydelser til investorer


Vores team trækker på CBRE’s globale ejendomsekspertise, så investorer kan opnå en lang række ydelser. Det kan eksempelvis være udviklingen af en bæredygtighedsstrategi til at forbedre en bygnings resultater, styrkelse af anseelse gennem rapportering og certificeringer for at minimere risici ved lovindgreb og forældelse. 

Da ejendomme udgør vores kerneforretning, har CBRE’s eksperter inden for energi og bæredygtighed særligt fordelagtige kompetencer og indsigt til at kunne levere et langsigtet fokus på bæredygtighed og ejendomme.  Vores teams hjælper ikke bare investorer med at tiltrække og fastholde brugere til bygninger, men sikrer samtidig at regler og love overholdes, risici reduceres, og at der skabes besparelser på energi- og vandforbrug. Alt sammen på grund af at de har adgang til de nyeste undersøgelser og analyser. 


Vores ydelser inden for energi og bæredygtighed omfatter:

 • Bæredygtighedsstrategi og konsulenthjælp
 • Energioptimering
 • Ressourcestyring
 • Køb af energi og vand
 • Certificering af grønne bygninger
 • Wellness-strategier og certificering
 • Overholdelse og risikostyring
 • CO2- og CSR-afrapportering
 • Involvering af interessenter
 • Specialkonsulenter til fremstillingsindustrien
 • Ekspertise inden for datacentre og kritiske miljøer