Med over 360 specialister i 27 lande på tværs af Europa, Mellemøsten og Afrika har CBRE indsigt i og forståelse for markedet for industri- og logistikejendomme globalt såvel som lokalt.


Specialister i industri- og logistikejendomme
Vi tilbyder et omfattende udvalg af ydelser for både investorer, projektudviklere og occupiers baseret på omfattende data og research. På den baggrund kan vi lette jeres arbejde inden for både ejendomsret, ejendomsadministration og investering i ejendomme. 


Som kunde hos os får I adgang til verdens største ejendomsmæglernetværk. Dermed er I sikret en række logistikløsninger, som kan være med til at forbedre jeres strategi for investering i ejendomme og realisere værdien af jeres ejendomme.

Vi har et tæt internationalt samarbejde med logistik-, retail- og industrielle kunder. Det giver os et unikt indblik i værdien af kundernes ejendomme gennem deres livscyklus og produktkæden – fra fremstilling til distribution.

De af vores kunder, der er investorer eller ejendomsudviklere drager desuden fordel af vores veldokumenterede evne til at skabe maksimal profit ud fra minimal risiko.

Strategisk indsigt er vores speciale
Vores store erfaring med logistik betyder, at vi har forståelse for udfordringerne i forbindelse med nye brancher og teknologiske muligheder. På den baggrund kan vi hjælpe med at forudse og tilpasse hurtigt skiftende teknologier, markedsdynamikker og nye mulige investeringer.

Det er en afgørende tid for industri- og logistiksektoren. Forsyningskæderne skal løbende tilpasses, så de møder forbrugernes stigende forventninger og krav. Vores rådgivere kan med den nyeste markedsdata og gode forbindelser i branchen hjælpe med at navigere i en omskiftelig og kompleks verden. Vi tilbyder integrerede løsninger til både investorer fra finansiering til salg og strategisk rådgivning i forbindelse med ejendomsporteføljer.

CBRE's innovative løsninger er blandt markedets bedste, når det handler om at forøge effekten af investeringerne for både lejere, udviklere og ejendomsinvestorer inden for industri og logistik.

Vi benytter os af markedets mest anerkendte og troværdige research, analyser og lokale ekspertise i ejendomsret, når vi rådgiver kunderne. Enhver beslutning træffes på baggrund af omfattende analyser af demografi, udbud af arbejdskraft, kompetencer, infrastruktur markeds-trends og -værdi.

Vi styrker logistikbranchen
Vi er glade for hvert år at samle lejere, udviklere, investorer og mere end 250 logistikkunder på højt niveau, som vært på den førende europæiske logistikkonference.

Konferencen understøtter vores dedikerede indsats for udviklingen af sektoren – og vi stræber altid efter at hæve barren ved at bidrage til at skabe større gennemsigtighed, forståelse for sektorens potentiale og udvikling gennem friske data og analyser af investeringspotentialer og disponering af aktiver.

Industri & logistik for investorer

Industri & logistik for occupiers