CBRE går op i den enkelte bygnings liv. Kunderne ønsker det bedste. Det gør vores team også.Vores kerneydelser omfatter projektledelse og -styring ved flytning, udbud af møbler og fast inventar samt IT og AV-udstyr ud fra lejers specifikke behov.  

I vores mangeartede arbejde med erhvervsejendomme hjælper CBRE med at identificere og implementere målbare forbedringer på virksomhedens arbejdsplads. Det kan være optimering af eksisterende arbejdsplads med fleksible arbejdsløsninger eller ved rådgivning om indretning og funktioner i nyt lejemål. 

Styring af omkostninger og risikohåndtering  
Vores erfaring viser, at 80 % af projektbesparelserne kommer gennem effektiv projektledelse før arbejdet udføres. Det giver virksomheden den ønskede forbedring af lejemålets indretning med en besparelse oveni. 

CBRE Global Workplace Solutions-projektledere har fokus på store ejendomsprojekter, ofte med en teknisk vinkel. Projekterne er typisk integreret i vores IFM-leverance til kunden således at drifts- og vedligeholdelsesaspekter tænkes ind fra begyndelsen.
Eksempler på projekter CBRE GWS udfører for kunderne er; ombygninger, tilbygninger, renoveringer, udskiftning af tekniske systemer eller udstyr samt energi- & optimeringsprojekter. 
Der er stort set ingen grænser for typen eller størrelsen på de projekter vi varetager og eksekveringen foregår altid i tæt dialog med kunden.

Fordele ved brug af kun én leverandør 
Implementering af et fælles sæt projektledelsesprocesser er en fordel i det lange løb. Der er mange fordele ved kun at benytte en enkelt leverandør til projektledelse, installation og drift herunder:
  • Kortere projektvarighed, da installationer og drift kan overlappe med planlægningsfasen
  • Fleksibilitet ved inkorporering af ændringer i design, kvalitet, omkostninger og planlægning på en kontrolleret måde
  • Reducerede samlede projektomkostninger og arbejdstimer takket være forbedrede arbejdsprocesser


Forbedrede arbejdsprocesser understøttes af:
 

  • Hurtigere udførelse gennem genbrug af fælles processer og skabelone
  • Færre projektproblemer ved brug af proaktive projektledelsesprocesse
  • Bedre organisatorisk beslutningstagning gennem mere effektiv projektkommunikation
  • Højere kundetilfredshed og færre ændringer, da der bygges i højere kvalitet i første hug