Case Study

Amager Strandvej Foyer

Etablering af nyt stort vindfang, som leder lejer og gæster ind til ejendommens bemandede reception.

Amagerstrand_10_lr

Information

 • Kunde

  Thylander Gruppen
  PFA

 • Beliggenhed

  Amager, København S

 • Involverede afdelinger

  A&T Occupier 
  Consulting
  Project Management

Amagerstrand_10_lr
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Udfordringen

Etablering af ny Indgang samt foyer ifm. udvikling af Ejendom, som tidligere har været blanding af kontor samt værksted.

Ejendommen har tidligere fungeret som domicilejendom for SAS Scandinavian Airlines med fokus på værksteds arbejde og ønskes transformeret til moderne flerbrugerhus, hvor nye samt eksisterende lejere vil finde det attraktiv at ”bo”.
Udfordringen i projektet var at få nytænkt hele flowet i ejendommen, samt skabe attraktive disponeringer for potentielle lejere. Herudover var en del lejemål udlejet inden opstart af udviklingsprojektet, hvilket skulle vises hensyn til i projekteringen samt udførelsen.

Løsning & resultat

Etablering af nyt stort vindfang, som leder lejer og gæster ind til ejendommens bemandede reception.

Herfra breder den nye foyer sig ned gennem ejendommen, hvorved der skabes et langt torv, som i enden åbnes op til et større område, centreret omkring en lille café. Fra dette område skabes ligeledes adgang til de gamle værkstedshaller, som konventers til kontorlejemål. For at få så meget liv ned gennem den nye foyer, flyttes den eksisterende kantine fra 3. etage ned til stuen, med direkte forbindelse til den nye foyer.

Resultatet er et spændene og inspirerende rum, som både lejere og gæster får glæde af, ligesom det skaber et rigtigt fornuftig udgangspunkt for udviklingen af resten af ejendommen.

Kontakt os

Lignende case studies